शेतकरी उत्पादक कंपनी ही काळाची गरज : कृषी मंत्री दादा भुसे

मालेगाव : शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत पुढील काळात कृषी विभागाच्या योजना राबविण्यात येणार आहेत. विकेल ते पिकेल या संकल्पनेतून शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेला

Read more