बोराडी; जंगलातील गांजा पार्टीचा अड्डा केला उध्वस्त

शिरपूर ।  शिरपूर बोराडीजवळील जंगलात पिण्यासाठी जंगलात गांजेकसानी तयार केलेल्या झोपडीचे अतिक्रमण वनविभागाने उध्वस्त केले.      बोराडी (ता.शिरपूर) घाटातील नांदर्डे रस्त्यालगत वनजमिनीच्या कूप

Read more