अबब ! भारतातील एक टक्के श्रीमंताकडे ७० टक्के लोकांपेक्षा जास्त संपत्ती

दावोस :  देशातील एक टक्का गलेलठ्ठ श्रीमंतांकडे देशातील तब्बल ९५.३ कोटी लोकांपेक्षा चार पटीने जास्त संपत्ती आहे. या श्रीमंतांकडे इतकी संपत्ती आहे की, यामध्ये

Read more