चाळीसगाव येथे आढळून आला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अस्थिकलश

चाळीसगाव । येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात पुतळ्याच्या नूतनीकरणाचे काम सुरु असताना खोदकाम करतांना पुतळ्याच्या सुमारे दहा ते बारा फूट खाली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

Read more