पोस्ट कोविड नंतर मोठ्या आतडीला म्युकरचा संसर्ग

नागपूर । कोविड बरा झाल्यानंतर काही रुग्णांना म्युकोर मायकॉसिस या काळ्या बुरशीनं होणा-या आजारानं ग्रासल आहे. यामध्ये म्युकरनं अनेकांचा जीवही घेतला.जबडा,नाक,डोळे व डोक्यापर्यंत दिसणारी

Read more