ऑनलाईन परीक्षांचा गोंधळ, युवासेनेने उघड केला पुणे विद्यापीठाचा भोंगळ कारभार?

पुणे : ”सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ऑनलाईन परीक्षांचा गोंधळ आजही कायम. ऑनलाइन परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे Login Id व Password विद्यापीठाने कुणालाही पाठवले आहेत. विद्यापीठाच्या

Read more