सेंट. झेविअर्स शाळेचे विविध क्रिडा प्रकारांमध्ये सुयश

नाशिक: नाशिक रोड येथील सेंट. झेविअर्स शाळेच्या विदयार्थ्यांनी विविध खेळांमध्ये नेत्रदिपक यश संपादन केले. शाळेचा विदयार्थी कु. बोरनिल गोगोय यांची महाराष्ट्रच्या १४ वर्षाखालील फुटबॉल

Read more