अंगणवाडी सेविकांना दोन हजार रुपये दिवाळी भाऊबीजेची भेट

मुंबई  : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका या मानधनी कर्मचाऱ्यांना यावर्षी भाऊबीज भेट म्हणून दोन हजार

Read more