निर्भया फंडातील निधीचा सुयोग्य वापर करा : मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर

मुंबई : राज्यासाठी निर्भया फंडामधून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा वापर महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सुयोग्यपणे करावा तसेच महिलांसाठी असलेल्या विविध योजनांकरिता निधी उपलब्ध करुन घेण्याबाबतची कार्यवाही लवकरात

Read more